Formaty video w odtwarzaczach mp4

Po co odtwarzacze mp4?

Przeznaczeniem odtwarzaczy, popularnie określanych jako mp4, jest projekcja sekwencji wideo. Podobnie jak w przypadku dźwięku, obraz podlega kompresji, przy czym rozmiary obrazu nieskompresowanego liczone są w setkach megabajtów przypadających na minutę odtwarzania.Tak więc i tu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej procedury przetwarzającej obraz cyfrowy do postaci możliwej do przechowywania na lokalnych nośnikach danych. Procedury te (algorytmy) nazywane są kodekami.

Kodeki?

Powszechnie stosowanymi kodekami dla plików multimedialnych, przeznaczonych do oglądania na komputerze, są: Xvid, DivX  zwykle pliki zakodowane w ten sposób występują w formacie AVI. Inne formaty do MPEG-1 i MPEG-2 pierwszy standard stosowany jest do kodowania filmów na VCD, drugi na płytach DVD.
Z wymienionych powyżej formatów skorzystać mogą droższe egzemplarze mp4, np. CREATIVE ZEN czy Apple iPod.
Jednak możliwości zastosowania tych formatów na innych, tańszych odtwarzaczach mp4 są dość ograniczone proces dekodowania wymaga dużej mocy obliczeniowej, co z kolei powoduje większy pobór energii. Ponadto, ekran mp4 jest również dość energiochłonny, stąd zwykle czas pracy takiego odtwarzacza jest względnie krótki. By go wydłużyć, dla odtwarzaczy mp4 są stosowane formaty kompresji video inne niż wyżej wymienione. Jednym z nich jest AMV.
Współczynnik kompresji w tym przypadku jest dużo niższy niż przy zastosowaniu np. MPEG-2 czy DivX. Z tego jednak powodu nie wymaga wysokiej mocy obliczeniowej układu dekodującego, stąd odtwarzacze go wykorzystujące mogą pracować dłużej na akumulatorze. Obraz zakodowany w tym formacie charakteryzuje się jednak względnie niską jakością, przy dużych rozmiarach, nie ma więc w tym wypadku mowy o możliwości wygodnego obejrzenia całego filmu fabularnego na naszej mpczwórce.

Written by