Prawo autorskie a mp4

Jest to zagadnienie, które dręczy niejednego posiadacza odtwarzacza mp3/mp4. Prawo chroni twórców utworów muzycznych i producentów nagrań video przed nielegalnym powielaniem treści, do których mają prawo własności. Oczywiście, istnieją jednak pewne ograniczenia w korzystaniu z dorobku artystycznego innych, jednak czy zakupiwszy legalnie płytę CD z muzyką / DVD z filmem, mamy prawo ją prze konwertować do formatu, w jakim będzie możliwe skorzystanie z takiego zapisu na odtwarzaczu przenośnym.
W wielu krajach jest to problemem. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie utworów, względem których nie wygasły prawa autorskie majątkowe, stanowi naruszenie prawa. Taka sytuacja zachodzi, gdy utwory z płyty CD zgrywane są do formatu mp3, a następnie wykorzystywane na odtwarzaczach (mp3 lub mp4).

Dla weryfikacji legalności źródła posiadania utworu służą technologie, takie jak Digital Rights Management (DRM). Zasadą działania tej technologii jest zastosowanie szyfrowania plików multimedialnych, których odczyt jest możliwy tylko w odtwarzaczach (i na komputerach), będących w stanie sprzętowo zdekodować chroniony plik. Szyfrowanie takie bywa stosowane w przypadku np. niektórych plików w formatach WMA i WMV (Windows Media Audio i Windows Media Video) do zarządzania tymi plikami jesteśmy zmuszeni korzystać z programu Windows Media Player, również ich kopiowanie na urządzenia przenośne jest zarządzane przez ten program.

Zaostrzone programy ochrony praw autorskich w świecie artystycznym są wynikiem przeświadczenia, że nowe dosłownie zabija innowacyjność twórców. Jednak czy nie aktualnie obowiązującym międzynarodowym konwencjom o ochronie praw autorskim nie należy się rychła modernizacja.

Written by